Αρχική » Η κατάκτηση της γνώσης

Η κατάκτηση της γνώσης

0 comment 260 views

Μέσω μεθόδων συστηματικού εμπειρισμού, η επιστήμη επιδιώκει την εμπειρική επίλυση προβλημάτων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε θεωρίες οι οποίες δύναται να δοκιμαστούν – ελεγχθούν. Απώτερος στόχος της είναι η γνώση η οποία είναι ανοιχτή προς επαλήθευση – εξακρίβωση δημόσια.

Η επιστημονική μέθοδος αναπτύχθηκε στο πέρασμα των χρόνων μέσα από το έργο πολλών φιλοσόφων – ερευνητών και την προσπάθειά τους να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους. Η παρατήρηση είναι η πρώτη διαδικασία μέσα από την οποία ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης προσπάθησε να κατανοήσει τη σχέση βάρους και ταχύτητας στη πτώση των αντικειμένων. Αυτή η αρχική υπόθεση του Αριστοτέλη απασχόλησε κι άλλους ερευνητές στο πέρασμα των αιώνων προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν την αρχική υπόθεση του Αριστοτέλη. Για παράδειγμα, ο Γαλιλαίος θέλησε να ελέγξει κατά πόσο ισχύει η υπόθεση του Αριστοτέλη αναπαράγοντας την πτώση αντικειμένων αλλά σε συνθήκες που έλεγχε ο ίδιος, αυτό που σήμερα ορίζουμε ως πείραμα. Ο Γαλιλαίος διέψευσε την αρχική υπόθεση του Αριστοτέλη. Η διάψευση είναι το ένα από τα ζητούμενα σε κάθε επιστημονική θεωρία, και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που συνεχίζεται να ερευνάται η αρχική υπόθεση. Το έργο αυτών των ανθρώπων με τη βελτίωση των πειραματικών τεχνικών, τελικά εντάχθηκε στη θεωρία του Νεύτωνα για την κίνηση των σωμάτων.

Οι σημαντικότερες διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων έρευνας είναι η υπόθεση όπου προηγείται η παρατήρηση, το πείραμα το οποίο ενέχει την πρόβλεψη και τέλος, η επιβεβαίωση η οποία ενισχύει την αρχική θεωρία, ή η διάψευση μέσω της οποίας δημιουργείται μια νέα θεωρία (Hepburn, Brian and Hanne Andersen, 2021). Οι συγκεκριμένες ορθολογικές μέθοδοι που ενέχει η επιστήμη στον πυρήνα της καθώς και οι επαληθεύσιμες γνώσεις της επιστημονικής έρευνας τίθενται στην υπηρεσία του ανθρώπινου είδους με βασικότερη επιδίωξη τη βιοτική και πνευματική του ανύψωση  (International Science Council).

Βιβλιογραφία

Hepburn, Brian and Hanne Andersen, “Scientific Method”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/scientific-method/>.

Της Σοφίας Μίαρη

PhD Candidate, Φιλόλογος, Πτυχίο Ψυχολογίας, Πτυχίο Νοσηλευτικής, Μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες της Αγωγής, Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Σχολική Ψυχολόγος), Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία (Συστημική / Οικογενειακή Θεραπεία).

και του Γιάννη Γιαννόπουλου

Ψυχολογία ( BSc Hons ) στο Πανεπιστήμιο του East London.

Life & Business Coaching Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Positive Integrative Coaching Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας.

Διαχείριση χωρισμού και διαζυγίου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πηγή πληροφόρησης – εικόνας

https://www.sjlifewings.com

Η Ομάδα του GreekHumans

Πριν Φύγετε