Αρχική » Βασικές χρονολογικές περίοδοι της ιστορίας

Βασικές χρονολογικές περίοδοι της ιστορίας

0 comment 465 views

Του Αριστείδη Ρούνη*

Η Ιστορία διαχωρίζεται σε ορισμένες βασικές χρονολογικές περιόδους. Αυτές είναι οι παρακάτω:

Προϊστορία (2.5 εκ. χρόνια πριν – 10000 π.Χ)

Η προϊστορία είναι η περίοδος μεταξύ της εμφάνισης των πρώτων ανθρώπων και της εφεύρεσης των συστημάτων γραφής. Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις δείχνουν την εξέλιξη των ανθρώπων, τη χρήση λίθινων εργαλείων και τις πρώιμες μορφές γραφής σε αυτό το τεράστιο χρονικό διάστημα.

Η προϊστορία περιλαμβάνει τη Λίθινη Εποχή, την εποχή που οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν πέτρινα εργαλεία.

Αρχαιότητα

6000 π.Χ. – 476 μ.Χ.: Η αρχαία ιστορία είναι η χρονική περίοδος στην ιστορία μεταξύ της δημιουργίας του ανθρώπινου πολιτισμού και της πτώσης των αρχαίων αυτοκρατοριών.

Η Εποχή του Χαλκού ξεκινά εδώ, γύρω στο 3000 π.Χ. και σηματοδοτεί τη μετάβαση των ανθρώπων από τη χρήση πέτρινων εργαλείων στον μπρούτζο.

Στην αρχαία ιστορία εμπίπτει επίσης η Εποχή του Σιδήρου, που αρχίζει το 1200 π.Χ. και τελειώνει το 600 π.Χ. Ως εκ τούτου, η Κλασική Εποχή περιλαμβάνεται επίσης σε αυτήν την περίοδο της ιστορίας, ξεκινώντας γύρω στο 1000 π.Χ. με την εμφάνιση των σιδερένιων εργαλείων. Η Κλασική περίοδος αναφέρεται κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη.

Νεολιθική Περίοδος (7000 – 2800 π.Χ.)

Προκεραμική Περίοδος (7000 – 6000 π.Χ.)

Πρώιμη Νεολιθική Περίοδος (6000 – 5000 π.Χ.)

Μέση Νεολιθική Περίοδος (5000 – 4000 π.Χ.)

Ύστερη Νεολιθική Περίοδος (4000 – 3200 π.Χ.)

Εποχή του Χαλκού (3200 – 1050 π.Χ.)

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200 – 2000 π.Χ.)

Πρωτοκυκλαδική περίοδος Κυκλαδικός πολιτισμός (3300 – 2000 π.Χ.)

Πρωτοκυκλαδική Περίοδος Ι Κυκλαδικός πολιτισμός (3300 – 2900 π.Χ.)

Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙ Κυκλαδικός πολιτισμός (2900 – 2300 π.Χ.)

Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ Κυκλαδικός πολιτισμός (2300 – 2000 π.Χ.)

Μέση Εποχή του Χαλκού (2000 – 1580 π.Χ.)

Μεσοκυκλαδική περίοδος Κυκλαδικός πολιτισμός (1900 – 1600 π.Χ.)

Μεσοκυκλαδική Περίοδος Ι-II Κυκλαδικός πολιτισμός (1900 – 1700 π.Χ.)

Μεσοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ Κυκλαδικός πολιτισμός (1700 – 1600 π.Χ.)

Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1580 – 1050 π.Χ.)

Υστεροκυκλαδική περίοδος Κυκλαδικός πολιτισμός (1600 – 1100 π.Χ.)

Υστεροκυκλαδική Περίοδος Ι Κυκλαδικός πολιτισμός (1600 – 1480 π.Χ.)

Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ Κυκλαδικός πολιτισμός (1480 – 1380 π.Χ.)

Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ Κυκλαδικός πολιτισμός (1380 – 1100 π.Χ.)

Γεωμετρική περίοδος (1050 – 700 π.Χ.)

Πρωτογεωμετρική περίοδος (1050 – 900 π.Χ.)

Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος (900 – 850 π.Χ.)

Μέση Γεωμετρική περίοδος (850 – 760 π.Χ.)

Ύστερη Γεωμετρική περίοδος (760 – 700 π.Χ.)

Αρχαϊκή περίοδος (700 – 480 π.Χ.)

Πρώιμη Αρχαϊκή Περίοδος (700 – 575 π.Χ.)

Μέση Αρχαϊκή Περίοδος (575 – 535 π.Χ.)

Ύστερη Αρχαϊκή Περίοδος (535 – 480 π.Χ.)

Κλασική περίοδος (480 – 323 π.Χ.)

Πρώιμη Κλασική Περίοδος (480 – 450 π.Χ.)

Μέση Κλασική περίοδος (450 – 400 π.Χ.)

Ύστερη Κλασική περίοδος (400 – 323 π.Χ.)

Ελληνιστική περίοδος (323 – 31 π.Χ.)

Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος (323 – 220 π.Χ.)

Μέση Ελληνιστική περίοδος (220 – 150 π.Χ.)

Ύστερη Ελληνιστική περίοδος (150 – 31 π.Χ.)

Ρωμαϊκή περίοδος (31 π.Χ. – 324 )
Παλαιοχριστιανικοί Χρόνοι (300 – 700 )
Μεσαιωνική περίοδος (476 – 1492)

Γνωστή και ως Μεσαίωνας, αυτή η χρονική περίοδος στην ιστορία ανάμεσα στην πτώση των αρχαίων πολιτισμών και στην αρχή της Αναγέννησης σηματοδότησε το τέλος μιας συγκεντρωτικής ευρωπαϊκής εξουσίας, την ανάπτυξη των παγκόσμιων θρησκειών και το σχηματισμό νέων βασιλείων.

Βυζαντινή περίοδος (324 – 1453 )

Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος (324 – 843 )

Μέση Βυζαντινή Περίοδος (843 – 1204 )

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος (1204 – 1453 )

Λατινοκρατία (1204 – 1600 )
Η Αναγέννηση (14ος αιώνας – 17ος αιώνας)

Εντάσσοντας την Πρώιμη Σύγχρονη Περίοδο της ιστορίας, η Αναγέννηση ήταν η χρονική περίοδος της ιστορίας που είδε αυξημένες ευρωπαϊκές εξερευνήσεις, την εφεύρεση του τυπογραφείου και την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Σημαντικές οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, με στρατιωτική επέκταση να εμφανίζεται παράλληλα με αυξανόμενες συγκρούσεις μεταξύ των εθνών.

Οθωμανική περίοδος (1453 – 1821 )
Ύστερη Σύγχρονη Περίοδος (1750 – 1945)

Γνωστή και ως εποχή της επανάστασης, η ύστερη σύγχρονη περίοδος στην ιστορία είναι εκείνη μεταξύ της Βιομηχανικής Επανάστασης και του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Β΄ ΠΠ).

Νεότερη Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)
Σύγχρονη Ιστορία (1945 – σήμερα)

Σύγχρονη ιστορία θεωρείται η περίοδος μετά τον Β΄ΠΠ και μέχρι σήμερα.

Βιβλιογραφία

https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/ekt-periods

https://www.instateacher.gr/blog/article/poies-einai-oi-vasikes-chronologikes-periodoi-tis-istorias

Πηγή εικόνας

https://www.searchculture.gr/

*Βιογραφικό συντάκτη

Γενικά

Πριν Φύγετε