Αρχική » Καστορίας Καλλίνικος – Ευχαριστήριο γιά τά Β´ Καραβαγγέλεια

Καστορίας Καλλίνικος – Ευχαριστήριο γιά τά Β´ Καραβαγγέλεια

Τοῦ Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

0 comment 237 views

Καθώς καθιερώνεται ὁ θεσμός τῶν Καραβαγγελείων, καθιερώνεται καί τό εὐχαριστήριό μου πρός ὅλους ὅσοι βοήθησαν στήν πραγματοποίησή τους, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο.

Ὅπως εἶναι εὐνόητο, κατά τήν διάρκεια τῶν ἐκδηλώσεων, ἦταν δύσκολο νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου πρός ὅλους ὀνομαστικά, χωρίς τόν κίνδυνο νά παραλείψω κάποιον ἤ νά πλατιάσω.

Καθηκόντως, λοιπόν, ἐκφράζω γραπτῶς καί δημοσίως τίς εὐχαριστίες μου πρός τούς ὁμιλητές, διδασκάλους, καλλιτέχνες, συνεργάτες, συντελεστές, βοηθούς, συμπαραστάτες, ἐθελοντές τῶν Β´ Καραβαγ­γελείων.

Τά Καραβαγγέλεια ἀποτελοῦν πλέον θεσμό γιά τήν Ἐπαρχία μας. Τά θέματα πού ἤδη μελετήσαμε καί τιμήσαμε σέ συνδυασμό μέ τήν συμμετοχή τοῦ κόσμου μᾶς γεμίζουν ἐλπίδες γιά τό μέλλον, ἀλλά καί εὐθύνη γιά τήν ἐπιλογή τῆς θεματολογίας τους. Θέλουμε ἡ θεματολογία νά βλέπει μέ γνώση καί εἰλικρίνεια τήν ἱστορία, νά ἀγγίζει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί νά δίνει προοπτική καί θάρρος γιά τό μέλλον.

Γιά ὅλα αὐτά εὐχαριστοῦμε πάνω ἀπ᾽ ὅλα τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, πού μᾶς χαρίζει αὐτές τίς δωρεές καί ὑπηρετεῖ τήν ἀλήθεια καί τόν ἄνθρωπο.

Πηγή είδησης – εικόνας

https://radio-lehovo.gr/

Ολόκληρη η είδηση εδώ

https://radio-lehovo.gr/

Η Ομάδα του GreekHumans

Πριν Φύγετε