Αρχική » GreekHumans – Τα κυριότερα προβλήματα στη χώρα

GreekHumans – Τα κυριότερα προβλήματα στη χώρα

0 comment 274 views

Ελλάδα 2024!

Τα προβλήματα στη χώρα είναι αρκετά. Μέλη της συντακτικής ομάδας του https://greekhumans.com/ απαριθμούν τα σημαντικότερα προβλήματα, που κατά την άποψη τους, αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτά είναι τα παρακάτω:

1) Ενδοοικογενειακή βία

2) Εγκληματικότητα ενηλίκων, γενικευμένος «θυμός» και επιθετικότητα.

3) Ελλιπής πρόταξη ουσιαστικής παιδείας και αξιών σε κάθε έκφανση της κοινωνίας.

Εύα Κυριτσάκα

1) ζητήματα αξιοκρατίας

2) ζητήματα κράτους πρόνοιας

3) ζήτημα απορρόφησης των νέων σε θέσεις εργασίας

Δήμητρα Τύπου

1) Ερημοποίηση της υπαίθρου, λόγω και της απαξίωσης του πρωτογενούς τομέα

2) Αποδόμηση αξιών της κοινωνίας με διάφορους τρόπους και από διάφορες κατευθύνσεις

Δημήτρης Γούπος

1) Επισφαλής επικαιρότητα στη Μεσόγειο

2) Αγορά μαχητικών/ αντίδραση Τουρκίας

3) Αντιδράσεις κοινωνίας σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τον γάμο μεταξύ ατόμων ίδιου φύλου

Βάσια Κεσίδου

1) Το δημογραφικό ζήτημα

2) Η ακρίβεια των ειδών πρώτης ανάγκης

3) Οι χαμηλοί μισθοί των εργαζομένων

Αριστείδης Ρούνης

Πηγή εικόνας

https://www.premiumtimesng.com

Η Ομάδα του GreekHumans

Πριν Φύγετε