Αρχική » Δ΄ Κυριακή των Νηστειών: Η Κλίμακα των αρετών του αγίου Ιωάννη Σιναΐτη

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών: Η Κλίμακα των αρετών του αγίου Ιωάννη Σιναΐτη

0 comment 460 views

Του Νεκτάριου Σαχπαζίδη*

Ιδού νυν η Τετάρτη των Νηστειών, αφιερωμένη στον μέγα της Εκκλησίας Ασκητή, τον αββά Ιωάννη τον Σιναΐτη, συγγραφέα της Κλίμακας των αρετών. Όπως προηγουμένως, ο μέγας Θεολόγος Πατέρας της Εκκλησίας, άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, υπήρξε ο στύλος και υπουργός της Ορθοδοξίας και για τον λόγο αυτό εορτάζεται μετά την πρώτη Κυριακή των Νηστειών – Ορθοδοξίας, έτσι και ο άγιος Ιωάννης υπήρξε ο εκφραστής της σταυροαναστάσιμης ζωής του Χριστιανού, το ζωντανό παράδειγμα και ο ετερόφωτος οδηγός των τυφλών ανθρώπων και τιμάται αμέσως μετά την του Σταυρού Κυριακή.

Ο μέγας της ερήμου δάσκαλος ανήλθε, με την προσωπική κατά Χριστόν άσκησή του, την ανυπόκριτη μετάνοια, το πένθος για την αμαρτία που φέρνει την αληθή χαρά στην ψυχή (ω! του παραδόξου θαύματος), στα ανώτερα πνευματικά δώματα της ταπείνωσης και της διάκρισης, της αληθινής Αγάπης, εκείνης που δεν λογίζεται το κακό, ούτε εκπίπτει, αλλά διαρκώς αυξάνεται και πληθύνεται στην ψυχή, φωτίζοντας την ίδια και το περιβάλλον της με το ανέκφραστο φως της Τριάδος.

Η Κλίμακα του αγίου Ιωάννη είναι το κείμενο με το οποίο συνδέθηκε άρρηκτα το όνομά του, καθώς επηρέασε όσο κανένα άλλο ασκητικό κείμενο ολόκληρη την μετά τον 6ο αιώνα Ασκητική Γραμματεία. Τέτοια ήταν η επιρροή του, που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως το «Ευαγγέλιο των Μοναχών». Το κείμενο χωρίζεται σε 30 Λόγους, «οι οποίοι κατατάσσονται αξιολογικά, από τα κατώτερα πνευματικά επίπεδα στα ανώτερα. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο συντάχθηκε αποκλειστικά για μοναχούς στους οποίους και μόνο απευθύνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η πνευματική πορεία είναι διαφορετική στους λαϊκούς χριστιανούς. Η ασκητική κατά Χριστόν πορεία του ανθρώπου ξεκινά από την αποταγή του κόσμου, του κοσμικού φρονήματος. Ο άνθρωπος ενδύεται τον χιτώνα της υπακοής και της μετάνοιας που συνοδεύονται από  το δακρυφόρο χαροποιό πένθος και την διαρκή μνήμη θανάτου. Με κραταιά πίστη και ελπίδα στον Θεό προχωρά το στάδιο των παθών, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας, της οργής, της αναισθησίας, το οποίο με την άνωθεν βοήθεια μετατρέπει σε στάδιο των αρετών. Μέσω της προσευχής και της ταπείνωσης αποκαθαίρεται η καρδία από τον βόρβορο των αμαρτιών και  ανέρχεται στα ανώτερα πνευματικά δώματα της διάκρισης, της ησυχίας και της απάθειας. Η πορεία του ανθρώπου κορυφώνεται στην κατάκτηση της εναρέτου τριάδος των αρετών, της Πίστεως, της Ελπίδος και της Αγάπης, στις οποίες και αφιερώνεται ο τριακοστός και τελευταίος Λόγος του έργου».

Η Μεγάλη Σαρακοστή του Πάσχα μας οδηγεί βαθμηδόν από την έξοδο του Παραδείσου στην εν Χριστώ Ανάσταση. Με την ίδια πορεία, η Κλίμακα οδηγεί τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο στην πνευματική Ανάσταση. Ανάσταση, δηλαδή Αγάπη. Προς πάντα, κατά πάντα και δια πάντα. Αμείωτη, άπτωτη, άδολη, ανυπόκριτη. Φωνάζει ο αββάς Ιωάννης, όπως και ο άλλος Ιωάννης, φωνή μεγάλη στην σύγχρονη έρημο του απολίτιστου πολιτισμού⸱ Αγαπήστε τον Θεό και μέσω Αυτού τον άνθρωπο και θα βρείτε αιώνια χάρη. Χίλια πεντακόσια χρόνια αργότερα και ο λόγος του παραμένει επίκαιρος, όσο ποτέ. Καλή Ανάσταση!

Δοξαστικό των Εσπερίων

Ὅσιε Πάτερ, τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Κυρίου ἀκούσας

Τὸν Κόσμον κατέλιπες, τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν εἰς οὐδὲν λογισάμενος.

Ὅθεν πᾶσιν ἐβόας⸱

Ἀγαπήσατε τὸν Θεὸν, καὶ εὐρήσετε χάριν αἰώνιον.

Μηδὲν προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,

ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, εὐρήσητε ἀνάπαυσιν,

μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων⸱ ὧν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ

φύλαξον καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Πηγή εικόνας

https://www.pemptousia.gr/2014/04/o-agios-ioannis-tis-klimakos-1o-meros/

*Βιογραφικό συντάκτη

https://greekhumans.com/o-nektarios-saxpazidhs-syntaktis-sto-greekhumans/

Πριν Φύγετε