Αρχική » Βιβλίο για την Ανθρωπογεωγραφία

Βιβλίο για την Ανθρωπογεωγραφία

0 comment 777 views

Η σημερινή πρόταση αφορά στο βιβλίο με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος».

Είναι γεγονός πως πολλά άτομα έχουν ακούσει για την επιστήμη της Γεωγραφίας, αλλά για την Ανθρωπογεωγραφία μάλλον όχι.

Το υπόψη έργο είναι ένα συλλογικό βιβλίο για τη σχέση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το χώρο. Ο χώρος προσεγγίζεται με πολυδιάστατο τρόπο, κυρίως ως κοινωνική σχέση, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία του για τη συγκρότηση και τη δυναμική κρίσιμων πεδίων της κοινωνικής ζωής.

Πηγή πληροφόρησης – εικόνας

https://kritiki.gr/product/anthropogeografia/

                                                                                                                                                                               Η Ομάδα του GreekHumans

Πριν Φύγετε