Αρχική » Στόχος της σελίδας

Στόχος της σελίδας

0 comment 650 views
Στόχος της σελίδας

Ανακοινώνεται ότι το GreekHumans, έχει ως στόχο να αποτελέσει μια «δεξαμενή» συγκέντρωσης επιστημονικών και ενημερωτικών «προιόντων» για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την ομογένεια, πτυχές της κοινωνικής ζωής, διεθνή επίκαιρα ζητήματα, καθώς και τη Δημόσια Ιστορία.

Τα υπόψη προϊόντα κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Δημόσια Ιστορία

β. Αναλύσεις

γ. Συνεντεύξεις

δ. Σύντομα Γραφόμενα

ε. Ειδήσεις

Η Ομάδα του GreekHumans

Πριν Φύγετε