Αρχική » Σλαβολογία – αντικείμενο μελέτης

Σλαβολογία – αντικείμενο μελέτης

0 comment 428 views

Του Αριστείδη Ρούνη*

Εισαγωγή

Σλαβολογία. Η επιστήμη αυτή μελετά, όπως δηλώνει η σημασία της, τη γλώσσα και την ιστορία των σλαβικών λαών[1].

Ειδικότερα, Σλαβολογία ή Σλαβικές Σπουδές είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των γλωσσών, των λογοτεχνιών, του υλικού και του πνευματικού πολιτισμού, καθώς και της ιστορίας των σλαβικών λαών, αυτών δηλαδή που ομιλούν μια από τις σλαβικές γλώσσες, από τις απαρχές ως και σήμερα[2].

Μια ακόμα εννοιοδότηση της Σλαβολογίας είναι η ακόλουθη: «Η επιστήμη που μελετά τις λογοτεχνίες, τις γλώσσες και τη λαογραφία υπό τη στενή έννοια, αλλά και γενικότερα τον πολιτισμό των σλαβικών λαών με την ευρύτερη έννοια»[3]. Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη, είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των σλαβικών λαών και γλωσσών.

Το ενδιαφέρον του ελληνισμού

Έλληνες ερευνητές ενδιαφέρονται για τη Σλαβολογία. Ωστόσο, το ενδιαφέρον αυτό για τον κόσμο των Σλάβων δεν είναι πρόσφατο. Σχετίζεται με γεγονότα πολλούς αιώνες πίσω. Επιπλέον, φτάνει στην εποχή κατά την οποία ορισμένα σλαβικά φύλα πέρασαν το Δούναβη και εγκαταστάθηκαν εντός των ορίων του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους. Η εγκατάσταση των σλαβικών φύλων στα ευρωπαϊκά εδάφη της Αυτοκρατορίας έφερε τους Σλάβους σε στενότερη επαφή με τον ελληνικό κόσμο και διεύρυνε την επιρροή του επάνω τους. Παράλληλα, από την πλευρά τους οι Σλάβοι άσκησαν κατ’ αναλογία επιρροή στον ελληνικό κόσμο σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.[4]

Η ελληνική Σλαβολογία

Ο Έλληνας σλαβολόγος έχει μπροστά του ελληνικά κείμενα (που μεταφράστηκαν στα σλαβικά) να μελετήσει. Αντίθετα, ο ξένος (Γερμανός, Άγγλος, Γάλλος, Ιταλός κλπ) οφείλει πρώτα να μελετήσει την ελληνική γλώσσα και τη λοιπή ελληνική πραγματικότητα, και αφού την κατανοήσει όσο του είναι δυνατό, στη συνέχεια να μπει στο νόημα των πολλαπλών διεργασιών μεταφύτευσής τους στη σλαβική εκδοχή και στη σλαβική πνευματική ζωή. Τούτο σημαίνει ότι η παρουσία και συνδρομή της ελληνικής σλαβολογίας στο πλαίσιο της διεθνούς σλαβολογικής έρευνας είναι αυτονόητη και απαραίτητη, διότι το έργο της προσέγγισης και κατανόησης της σλαβικής γλώσσας και του σλαβικού πνευματικού βίου, ως μετάγγισης και μεταφύτευσης από τη βυζαντινή-ελληνική πραγματικότητα, είναι ευχερέστερο στον Έλληνα ερευνητή. Συμπερασματικά, αυτό το γεγονός δίδει στον Έλληνα σλαβολόγο ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι των ξένων ερευνητών[5].

Σλαβικές Σπουδές στην Ελλάδα

Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) από την ίδρυσή του με τον Νόμο 1268/1982 είναι μεταξύ των πρώτων ελληνικών Τμημάτων, στα οποία καλλιεργούνται εντατικά μέχρι σήμερα οι σλαβικές σπουδές, συνεχίζοντας την παράδοση της ενιαίας Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Τμήμα Θεολογίας ξεκίνησε τη λειτουργία του μόνου εξειδικευμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ). αφιερωμένου στην ιστορία, τη γραμματεία, και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου και τις διαχρονικές του σχέσεις με τον Ελληνισμό[6].

Όλα τα σχετικά άρθρα εδώ

https://greekhumans.com/category/analysis/slavology/

Βιβλιογραφία

Μπαμπινιώτης Γ., 2006, Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας

[1]https://lexiko.ellinopedia.com/%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1

[2]https://prezi.com/p/ltyne_vlc2ve/presentation/

[3]https://prezi.com/p/-19d4udssfam/presentation/

[4]Ευαγγέλου, 2014, «Η Ελληνική Σλαβολογία: Τομές στην Ιστορία και την εξέλιξη της», Fragmenta Hellenoslavica Ι, https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta/article/download/3932/3975, σ.41

[5]Ταρνανίδης, 2013, «Η ταυτότητα και οι στόχοι της Ελληνικής Σλαβολογίας», https://core.ac.uk/display/267931084?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1, σ. 45

[6] https://slav.theo.auth.gr/

Πηγή φωτογραφίας

alfavita.gr

*Βιογραφικό συντάκτη

https://greekhumans.com/general/

Πριν Φύγετε