Αρχική » Ορίζοντας την πατρίδα

Ορίζοντας την πατρίδα

0 comment 394 views

Του Αριστείδη Ρούνη*

Εισαγωγικό σημείωμα

Ορίζοντας την πατρίδα λοιπόν! Το παρόν κείμενο αποτελεί μια εισαγωγή σε μια σειρά κειμένων. Με άλλα λόγια, αυτά που θα ακολουθήσουν θα έχουν ως αντικείμενο τη στοιχειοθέτηση του θέματος. Τα κείμενα αυτά θα είναι αυτοτελή, πάντοτε παραμένοντας όμως στη «σφαίρα» του ζητήματος. Ο συντάκτης αυτών θα είναι πάντοτε ο ίδιος.

Ορισμός «Πατρίδας»

Να αναφέρουμε βέβαια αρχικά τον ορισμό που δίδει για την «Πατρίδα» η «Πύλη για την Ελληνική γλώσσα»: «η γη των προγόνων, των πατέρων, ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε ή από τον οποίο κατάγεται κάποιος».

Ελληνική Σημαία

Σκοπός

Μέσα από την παράθεση κάθε φορά μιας περίπτωσης με την ανάλυση αυτής, το υπόψη εγχείρημα στοχεύει στην αποσαφήνιση του «τι είναι πατρίδα». Επιπλέον, θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να αναλυθεί πως το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται αυτή την έννοια. Είναι γεγονός πως ο κάθε άνθρωπος δύναται να διαμορφώσει για το θέμα τη δική του άποψη.

Τα ερωτήματα

Τι είναι πατρίδα; Μια λέξη απλή; Προκύπτουν συναισθήματα όταν προφέρει κανείς αυτή τη λέξη; Μήπως όχι; Και τι καλείται τελικά πατρίδα; Ποια είναι η πατρίδα του κάθε ανθρώπου; Υπάρχει πατρίδα για καθένα από εμάς; Είναι προφανές ότι, τη συγκεκριμένη έννοια, μπορούμε να την ορίσουμε με ποικίλους τρόπους. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η αλληλεπίδραση αυτής της λέξης με σχετικές έννοιες όπως η «φιλοπατρία» και ο πατριωτισμός. Πως λοιπόν συνδέεται η πατρίδα με αυτές;

Η Μεθοδολογία

Μια έννοια όπως την πατρίδα δε μπορεί κανείς να την ορίσει με ακρίβεια. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στην πληρέστερη εννοιοδότηση της, έχει όπως παρακάτω:

Ξεκινώντας, κρίθηκε απαραίτητος ο σχεδιασμός της έρευνας, καθώς τα ερωτήματα είναι πολυδιάστατα. Θα πραγματοποιηθεί συλλογή σχετικών στοιχείων. Αυτά θα αξιολογηθούν, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η  επιλογή εκείνων των σημείων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η σχετική βιβλιογραφία θα μας «συντροφεύει». Ως εκ τούτου, αρκετές γραμμές θα διαβαστούν, ώστε να κατανοηθεί η συναφής με το θέμα θεωρία. Τέλος, η επαλήθευση κρίσιμων στοιχείων και η δέουσα προσοχή στην τεκμηρίωση του ζητήματος θα είναι σημαντική.

Επίλογος

Το ταξίδι αυτό είναι έτοιμο να εκκινήσει. Μπορείτε να συμπορευθείτε μαζί μας! Θα είναι ένας δρόμος γεμάτος εμπειρίες.

Ορίζοντας την πατρίδα…

Πηγή πληροφόρησης

https://www.greek-language.gr

Φωτογραφία: Ρούνης Αριστείδης

Ρούνης Αριστείδης, Ιδρυτής και αρχισυντάκτης του GreekHumans

*Βιογραφικό συντάκτη

https://greekhumans.com/general/

Πριν Φύγετε